REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE LAP KBH/FRB 9. Marts 2022

DELTAGERE: Henrik, Cornelius, Mette W, Hanne og Lene K.

AFBUD: Knud, Mikkel

FRAVÆRENDE: Thomas

 

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent og referent

Mette er dirigent og Lene er referent.

 

 1. Godkendelse af referat

Hanne har ikke fået medlemstelefon. Generalforsamling 13. april 2022 i LAPs lokaler.

Godkendt med disse rettelser.

 

 1. Bestyrelsesmøder i LAP KBH

Flyttes til 1. lørdag i måneden kl. 13.

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

 

 1. Siden sidst / stort og småt

Det politiske stor møde mandag 7/3 gik rigtig godt.

 1. Kontor nyt – af formand og næstformand

Intern revisor – Cornelius overvejer nogle kandidater. Vi søger § 18 midler i KBH. Vi debatterede lokaler på det nye ”Frederiksberg hospital”. Vi sætter et punkt på til næste møde om ”lokaler”. Der laves årshjul over ansøgningsfrister.

 

 1. Konstituering af bestyrelse

Skal være et punkt på alle bestyrelsesmøder. Hemmelig afstemning. Der var flertal for Mette som næstformand og Hanne C som kasserer.

 1. LAP KBH’s samarbejdspartnere

Joseph Blytner kom ikke, men Rasmus Magelund kom.

8 personer til guitar arrangement på Lille Vega 26/4 kl. 20. Henrik; Hanne, Cornelius, Thomas? Stephanie?
10. juni fodbold i parken Herre A landsholdet Danmark / Kroatien. Kl. 20.45.
13 juni fodbold i parken Herre A landsholdet Danmark / Østrig kl. 20.45. Deltagere: Mette, Magnus

Det Psykiatriske Fællesråd holder Årsmøde lørdag 19/3 kl. 10-13 i Blekinge Boulevard 2, Høje Tåstrup.

Kommunale Dialogfora. Hanne C deltager med Boliana.

 1. Vendepunkter

Vendepunkts forløb udskydes til efter en åben ansøgningsrunde. Dvs. INGEN opstart af for-samtaler til VP1 16/3, gruppeopstart 23/3 2022 eller udbetaling af midler. Vi indstiller til ansættelsesudvalget at der overvejes aftenskole-tarif ca. 295 kr.

 1. Ansættelses udvalgs status

Cornelius, Mette og Lene sidder foreløbig i ansættelsesudvalg. Der kan ind-suppleres medlemmer til ansættelsesudvalget ved meningstilkendegivelse på mail. Tovholder 150 kr. per time. Der skal også laves stillingsbeskrivelse til PUF koordinator.

 

 1. Økonomi

Vi ønsker mulighed for at formanden kan nøjes med at godkende beløb under 400 kr. per uge Vi ønsker mulighed for refusion på mobilepay. Vi ønsker saldobevægelser hver måned. Beslutningen gælder fra d.d.

 

PUF status: vi har brug for en projektkoordinator.

 

På næste bestyrelsesmøde drøfter vi om vi kan ansøge om at blive godkendt til Folkeoplysningsmidler.

 

Taxa budgetteres til max, 4999 kr. årligt pga. fysiske handicaps og ledsageropgaver.

 

Punkt til næste møde: Arrangement om stemmehøring med Olga Runciman. Henrik går videre med at finde en dato, hvor OIga kan.

Nyhedsbrev og køkkenrenovering på næste møde.

LAP sommerlejr uge 31. Landsmøde 30 april-1. maj.

Demonstration måske 2023 på næste møde. Henrik tager initiativ.

 

Næste uge. Lørdag 2/4 kl. 13

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.