REFERAT FRA GENERALFORSAMLNG 22/9 2021 LAP KBH

Deltagere: Cornelius, Elise (ikke stemmeret), Mikkel, Henriette, Line, Inge, Troels, Mette W, Michael, Anna, Erik (ikke stemmeret), Inge, Henrik, Thomas og Lene.

 1. Feedback fra medlemmerne (max. 30 min).
 • God stemning. Godt at komme her.
 • Ønsker LAP skal arbejde for, at hjerner skal ikke udleveres til forskning i Århus. Samt at mindedag hædres med, at LAP lægger blomst ved graven.
 • Hvornår kan man komme i LAP’s lokaler og hvornår er her åbent?
 • Man kan henvende sig til en socialrådgiver hver torsdag kl. 17-20.
 • Der er politisk debat café lørdage 12-15. Vendepunkter hver onsdag.
 • Nogle synes, at der mangler hus-regler i lokalerne. Andre har det svært med mange regler.
 • Foreningen har svært ved at løfte opgaverne med aktiviteter og mangler stabile ressource-stærke medarbejdere og frivillige.
 • Vil gerne have at kalender på facebook og hjemmeside holdes opdateret.
 • Vi mangler renoveret køkken, bad og sekretariat til Vendepunkter.
 • Hanne melder sig til politisk debat cafe som frivillig i et halvt år.

2. Valg af referent og dirigent.

Lene er referent og Inge er dirigent.

3. Valg af stemmetællere.

Hanne og Anna.

4. Formandens beretning.

Det gode ved LAP er at vi er en brugerforening. Vi lægger os op ad den finske model indenfor Åben Dialog. Den norske model (Mental Helse) ville også være god, hvor man har brugerstyrede huse i stedet for psykiatri.

Vi skal have brugerne i fokus. 140 medlemmer. Vi sidder i Dialogfora på hospitalerne. Vi har godt samarbejde med de andre foreninger i Psykiatriforeningernes Fællesråd.

Ingen ledsager ordning pt.

Vi har afholdt et arrangement om ”Carolines comeback”- en recovery-fortælling fysisk og online.

Fire lap’ere har haft åbent for telefonopkald under Corona.

Der er stort ønske om ekskursioner.

Vi har problemer med synlighed overfor målgruppen og potentielle medlemmer.

NADA har været en løbende aktivitet før Corona,

LAP Ungdom ligger stille pt.

Vendepunkt-kurser kører løbende.

Vi mangler ressourcer til at gennemføre PUF aktiviteter.

Vi har gennemført et gruppeforløb med titlen ”Er du faret vild i din bolig?”. Vi fik desværre afslag af Landsledelsen på et gruppeforløb med titlen ”De nære svære relationer”.

Kommentarer fra deltagerne:

Der plantes blomster i Glostrup via peer-indsats fra et LAP medlem.

Dialog fora kan opprioriteres. T

Vi vil gerne holde en tema-aften om den norske model.

Samt lave gruppe, hvor man tager på ekskursioner. Anna vil gerne stå for det.

Vi skal kæmpe for at pårørende ikke får akt-indsigt i psykiatribrugeres sager.

Mangel på frivillige er tilbagevendende. Man kunne overveje at tage frivillige eller studerende ind som ikke er psykisk sårbare.

Vi mangler en lønnet frivilligkoordinator. Måske peer-medarbejdere. Vi kan holde en lørdags debat café om peer-medarbejdere.

Vi skal nok sætte barren lavere ift. hvor mange deltagere, der deltager for at en aktivitet vurderes til at være en succes.

FORMANDENS BERETNING ER VEDTAGET

Sideskift

 

5. Foreningens regnskab og budget for det kommende år.

Det har været svært at udføre aktiviteter i 2020, derfor har vi været nødt til at sende penge tilbage til Københavns kommune.

Der blev spurgt til høje IT og telefonomkostninger.
Vi betaler også en høj pris på forsikring.
Vi skal være obs på hvordan vi undgår at betale penge tilbage.

Budget:
IKKE godkendt.

Det er rodet opstillet. Vi hyrer en ekspert som kan gå i dialog med Landslaps’ regnskabsmedarbejder.

6. Indkomne forslag.
1. Ændringsforslag til forretningsorden: Forslaget om at man kan få overflyttet sit medlemskab fra en anden region er vedtaget.
2. Ændringsforslag om tidspunkt for bestyrelsesmøder ændres til at bestyrelsen vedtager ugedag og tidspunkt på dagen.

3. Ændringsforslag om hvem der er hæveberettigede præciseres til fungerende formand og kasserer samtidig.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Henrik, Cornelius, Knud, Mikkel, Troels, Mette. Vi prøver at rekruttere flere.

8. Bestyrelsesmøderne er åbne.

Valg af revisor og af revisor suppleant.

Hanne (revisor) og Lene (revisorsuppleant)

 

9. Evt.

Gør lejligheden mere attraktiv, køkken, bad, vaskemaskine og tørretumbler.

Sekretariat til landsdækkende Vendepunkter.

Der blev spurgt om en personsag om afvisning/adgang for et LAP medlem.

Formanden skal ikke udtale sig på hele bestyrelsens vegne i så indgribende sanktioner som politi-trussel uden at spørge bestyrelsen først.

Troels vil gerne arrangere en månedlig udflugt. OBS på Livsglædegruppens aktiviteter, som læses i referaterne på LAP’s hjemmeside.

 

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.