Denne forretningsorden er

endnu ikke godkendt af bestyrelsen!

Tryghedsaftalen:

 1. Ved arrangementer er det formanden eller begivenhedens facilitator der er ansvarlig for reglernes opretholdelse.
 2. Man må altid trække sig tilbage fra et LAP arrangement.
 3. Man kan blive bedt om – at forlade et møde, hvis man ikke respekterer tryghedsaftalen!
 4. Hvis der er en risiko for vold eller truende adfærd, så rømmes mødelokalet. Hvis det er sikkert, bliver facilitatoren tilbage og taler sig tilrette med den oprevne.

Økonomi:

 1. Vi modtager gerne bidrag.
 2. Alle udgifter over 500 kr. skal godkendes af bestyrelsen.
 3. Vores vedtægter; kræver formand og kassers godkendelse af alle udgifter.
 4. Budgettet skal holdes.
 5. Foreningen må ikke stifte gæld.
 6. Undtagelsesvis er fornyelse af udgifter, som printerblæk eller essentielt inventar.

Bestyrelses ansvaret:

§6, stk 3 – vedtægter for LAP København og Frederiksberg

“Tegningsberettigede i foreningen er formanden sammen med enten kassereren eller næstformanden, som således begge underskriver på vegne af foreningen.”

SMV bestyrelsen – hele vejen rundt

“Bestyrelsesansvaret hænger ofte sammen med varetagelsen af kontrolopgaverne. Selvom kravet om værdiskabelse peger frem mod en strategisk ledende og sparrende bestyrelse, så er kontrolopgaven stadig obligatorisk. Et velforberedt og professionelt bestyrelsesarbejde kan som regel hindre, at bestyrelsesmedlemmerne idømmes erstatningsansvar.”

Optag i bestyrelsen:

 1. Det er påkrævet med et individuelt medlemskab af LAP for at opstille.
 2. Man kan opstille ved den lokale generalforsamling eller søge om opstilling på et senere tidspunkt. Da vedtægterne tillader selvsupplerende optag af bestyrelsesmedlemmer.
 3. Ved løbende/selvsupplerende optag af medlemmer er det et krav med punktet konstituering af bestyrelse på dagsordenen en uge forud.
 4. Et medlem af bestyrelsen kan udgå ved selv at ønske det. Hvis et medlem ikke deltager på møder eller kan kontaktes på mail/telefon i tre måneder. Kan man anmode om en udtrædelse på vegne af medlemmet, under punktet konstituering af bestyrelsen.

Den rullende kalender:

 • En ordinær generalforsamling – inden udgangen af April
 • Minoriteternes grundlovsdag – den 5. juni
 • Sankt Hans – sommerfest – den 23 juni
 • Sommerfesten
 • Julefrokosten
 • Deltagelse ved LAP Landsmødet