Vores arbejde

 • LAP København og Frederiksberg blev stiftet under navnet; foreningen af psykiatribrugere (FAP – Storkøbenhavn), i 1999. Senere skiftede vi navn til LAP – landsforeningen af psykiatribrugere, fordi vi gerne ville være i et tættere forhold til, det der er vores moderforening i Odense, under samme navn.
 • Foreningen er forkæmper for, det psykosociale handikaps begreb, i samarbejde med andre FAP/LAP afdelinger og landslap, samt vores samarbejdspartnere.
 • Vi er til for alle psykiatriburgere og den primære målgruppe er, mennesker i socialpsykiatrien!

 

Vores holdninger

 • Vi arbejder ud fra, at individ, samfund og sygdom er det bærende princip i vores arbejdsgang. Vi vil med udgangspunkt i de tre begreber, markerer os politisk og være en del af samfundet.
 • Vi kæmper for en værdig psykiatribruge tilværelse
 • Vi har en tilgang om gensidigstøtte af psykiatribrugere
 • Vi er en sygdomsbekæmpende organisation.
 • Vi er en interesseorganisation, samt en politisk forening.
 • Vi er uafhængige af uetiske investering og forbliver en NGO.
 • Vi anerkender en samfundsforpligtelse, når mennesker er til fare for sig selv eller andre.
 • Vi er i foreningen solidariske med mennesker under tvang, samt patienter fra retspsykiatrien.

 

Vendepunkter

 • Vi arrangerer recovery kurser og empowerment/selvbestemmelse via vendepunkter. Her faciliterer to instruktører, som har relevante kvalifikationer. Disse honoreres for arbejdet for at undervise.
 • Vi arbejder ud fra, at individ, samfund og sygdom er det bærende princip i vores arbejdsgang. Vi vil med udgangspunkt i de tre begreber, markerer os politisk og være en del af samfundet.

Medlemmer, samarbejdspartnere og kollektive medlemmer

Medlemskab af LAPKBH

 • Man kan opnå medlemskab centralt igennem landsforeningen af psykiatribrugere (LAP), f.eks. via hjemmesiden – lap.dk.
 • Vi optager ikke medlemmer under 18 år
 • LAP/LAPKBH har heller ikke støttemedlemmer/pårørende i foreningen.
 • Man kan overflytte sit lokale medlemskab, hvis modtagerforeningen siger god for det, på bestyrelsesplan.
 • Man må observere de lokale bestyrelsesmøder
 • Man må indsende forslag til LAPKBH bestyrelsen via kontor@lap-kbh.dk.
 • Medlemmer af LAPKBH har en høringsret hvis foreningens bestyrelse behandler et punkt, som vedrører medlemmets stilling i foreningen.
 • Alle medlemmer, kontingent betalende, har retten til en årlig generalforsamling inden udgangen af april og gerne i marts måned. Se generalforsamling…
 • Modtage en årlig mail fra LAPKBH om – trivsel i LAP
 • Muligvis at modtage et E-julekort med tak for arbejdet og godt nytår

Optagelse i bestyrelsen

 • Et medlem af bestyrelsen skal være dedikeret til at gøre godt for mennesker med psykiatribaggrund og selv være psykiatrierfarer.
 • Vedtægterne både for landslap og lokallap kræver, at en opstilling til bestyrelsen i LAPKBH, forudsætter et individuelt medlemskab centralt i LAP Danmark, som dermed også gælder lokalt i LAPKBH.
 • Kontingent skal være betalt forud og opkræves centralt af landslap.
 • Man kan vælges ind af generalforsamlingen eller insuppleres senere.

Sagsbehandlings forudsætninger og muligheder

 • Alle lokalforeninger, også LAPKBH, er underlagt landsforeningens principprogram, samt andre centrale regler! Disse vedtages primært på landsmødet, ellers LL og i nogle tilfælde LAP forretningsudvalg (FU).
 • Man kan ikke sygemeldes i LAP – det er en meget handikapvenlig forening.
 • Hvis man ikke har en lokalbestemmelse om et tvivlsspørgsmål? Kan landslap være en inspirationskilde til en løsning.

Mødefrekvens og afholdelse af møder

 • Der afholdes mindst ti ordinære bestyrelsesmøder om året og en ordinær generalforsamling Der er også et konstituerende møde efter den årlige ordinære generalforsamling.
 • Det vil derfor være ekstraordinært, med møder i juli eller december, da der er ferie.
 • Vi holder vores møder sidste onsdag i måneden og der er en bid brød til mødet.
 • Det er en ret at få en indkaldelse via mail, som indeholder minimum en dagsorden, samt tid og sted for mødets afholdelse.
 • Møder vil normalt foregå klokken 17.30. Vi mødes på vores Vesterbrogade adresse: Vesterbrogade 103, 1. Sal. 1620 KBH V. Vores mail er kontor@lap-kbh.dk.
 • Under punktet godkendelse af dagsorden. Kan man på ordinære møder; (de ti der ligger sidste onsdag i måneden!), som medlem af bestyrelsen, uafhængigt af andre godt foreslå punkter til mødet. Hvis disse er fremsat, indenfor fristen, en uge i forvejen.
 • Bestyrelsen kan behandle lukkede punkter. I sager om tyveri eller andre overtrædelser af foreningens regler. Man beder alle ikke bestyrelsesmedlemmer om at forlade lokalerne og af bestyrelsen kræves det, at være diskrete om persondata.

Ret til adgang

 • Det er altid bestyrelsens ret at kunne kommunikere med hinanden internt. Derfor er det et formandsansvar, at en kontaktliste udarbejdelse efter valg af nyt/nye bestyrelsesmedlemmer i LAPKBH.
 • Bestyrelsen har ret til et referat af mødet tilsendt og referater skal godkendes på først kommende møde.
 • Bestyrelsesmedlemmerne har retten til at se foreningens økonomi og dertil hørende saldobevægelser.
 • Vores bestyrelsesmøderne er åbne for medlemmer af LAPKBH, som observatører i foreningens virke.

Det er formandens opgave at indkalde til bestyrelsesmøder.

Dagsordenens indhold:

 1. Velkomst ved formand
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Godkendelse af referat fra sidste møde
 4. Godkendelse af dagsorden
 5. Siden sidst
 6. Mødets emne.
 7. Eventuelt / næste møde
 • I 2019 er det LAP Danmark der er økonomisk ansvarlige for vores regnskab.
 • Vi modtager bidrag – men søger aldrig midler til viderebetaling til enkeltpersoner m.fl.
 • Vi er ikke en velgørenhed.
 • Alle udgifter over 500 kr. skal godkendes af bestyrelsen.
 • Vores vedtægter; kræver formand og kassers godkendelse af alle udgifter. Dog er bestyrelsens beslutninger, i referat form, over de tre konstruerede.
 • Budgettet skal holdes.
 • Undtagelsesvis er fornyelse af udgifter, som printerblæk eller essentielt inventar.
 • Foreningen må ikke stifte gæld.
 • Regnskabet og budgettet præsenteres for medlemmerne.

Tryghedsaftalen

 • Ved arrangementer er det formanden eller begivenhedens facilitator der er ansvarlig for reglernes opretholdelse.
 • Man må altid trække sig tilbage fra et LAP arrangement, hvis nødvendigt.
 • Man kan blive bedt om – at forlade et møde, hvis man ikke respekterer tryghedsaftalen!
 • Hvis der er en risiko for vold eller truende adfærd, så rømmes mødelokalet og facilitator bliver tilbage og taler sig tilrette med den oprevne.

Faste begivenheder

 • Sankt Hans
 • Minoriteternes grundlovsdag
 • Psykiatritopmødet
 • Julefrokost

LAP KBH/FRB anvender cookies fra tredjepart til at føre statistik. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk