Referat af LAP KBH´s bestyrelsesmøde – onsdag den 6. oktober 2021

På bestyrelsesmødet onsdag den 8. december blev følgende skrevet ind under godkendelse af referatet.

Referat af onsdag den 3. november – Godkendt

Der blev talt om nogle mangler i referatet og et principiel spørgsmål om oprettelse af banken. Det er forpersonen/formanden og kasseren der har tegningsretten.

Vi diskuterede om der blev aftalt EDB indkøb, vi blev enige om at man på mødet havde aftalt et indkøb om PC til Mette W.

Tilstede: Lene, Thomas, Mette, Knud, Mikkel, Troels og Cornelius.

2. Valg af dirigent – Knud og referent Cornelius.

3. Godkendelse af referatet fra den 25. august 2021 .

3.a – Tilstedeværende fremgår ikke i referatet fra sidste møde.

– Cornelius var referent.

– Referatet er godkendt.

b – Godkendelse af referat til generalforsamlingen.

– Budgettet blev ikke godkendt.

– Mail om kritik af formandens håndtering via mail af en sag med trussel om anmeldelse til politiet til et medlem af LAP Roskilde.

– Revisor er der valgt Hanne Carlsen og der blev ikke valgt en suppleant. Titlen er intern revisor.

– Bestyrelsesmøderne er åbne. Vi annoncerer på hjemmeside eller Facebook hvor og hvornår…

4. Godkendelse af dagsorden –
5. Siden sidst.

6.a – Optag af bestyrelsesmedlemmer – Lene og Thomas er valgt…

6.b – Konstituering af formand, næstformand og kasser.

– Der foreslås Mette Windfeld som formand, Lene Kristiansen som næstformand og Knud Fischer Møller som kasserer. De er valgt

6.c – SOF-dialogforum. Der er nyvalg til pladsen i dialog KP SOF og Knud vil trække sig. Man skal lede efter en dygtig kandidat. Lene Kristiansen melder sig og er valgt…

7. Overflyttelse af medlemmer til vores forening… Elise og Michael er godkendt til overflytning
Økonomi – §18

– Skema er udleveret om tegningsberettiget fra danske bank.

– Vi har fået besked om at der grundet Corona restriktionerne ikke skal tilbagebetales 25.000 i 2020 eller 8.000 kroner i øvrigt…

8. Vendepunkter

– Psyk info har tilbudt lokaler til Vendepunkters infomøde.

9. Lokalkonsulent – Lukket punkt.

10. Frivillig hvervning.

– Vi er indmeldt til frivillighedscenter Vesterbro.

– Bedre forhold til frivillige, som forplejning og arbejdsglæde.

11. Evaluering af GF 2021 og landsmøde 2021.

Lands LAP:

– 500.000 til VP landslap.

– En generalforsamling det ene år og et landsmøde hvert andet år.

12. Eventuelt / næste møde onsdag 3. november 2021 kl. 16

– Julehygge for bestyrelsen onsdag den 24. november kl. 16

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.