Referat af LAP KBH´s bestyrelsesmøde – onsdag den 24. november 2021

 På bestyrelsesmødet onsdag den 8. december blev følgende skrevet ind under godkendelse af referatet.

Referat af onsdag den 24. november – Godkendt

I punkt 3. Det er forkert at man ikke har referat fra sidste møde, P.S. det var fremsendt.

8.b) Knud om VP-dag, den blev udskudt på grund af, at hele bestyrelsen skal ind over en sådan beslutning.
Det er ikke aflyst men udskudt.
8. d) Udgår.
8. g) Der er siden oprettet en mail alias der hedder refusion@lap-kbh.dk, hvor man kan få godkendt at sende sine bilag, men man skal selv sende videre til lap@lap.dk.
8. f) Fremover skal forpersonen og kassereren vise kopier af gyldigt pas og sundhedskort.
8. r) Punktet udgår – grunden misforståelse.

Tilstede: Thomas Langsig, Trols Gade, Knud Fisher Møller, Lea Toftum, Lene Kristiansen, Henrik Kildevang, Mikkel Aquist, Cornelius Christiansen.

Øvrige: Stephanie, Hanne C.

Afbud: Mette W.

  1. Velkomst ved formanden.
  2. Valg af dirigent og referent

Lea valgtes som dirigent og Hanne C som referent.

3.Godkendelse af referat. Referat fra sidste møde er hos Lene.

Referat fra tidligere møde ligger på en pc der ikke er adgang til, så dette kan ikke godkendes.

  1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt efter debat

Mikkel foreslår at en plads i bestyrelsen, ikke kan opsiges over mail, telefon eller sms, men kun ved personligt fremmøde til bestyrelsesmøde.

Der forslås ekstern supervision. Det oplyses at dette bliver en mulighed fra januar af.

  1. Siden sidst.
  2. Optag af medlemmer i bestyrelsen. – lukket punkt.

Hanne og Lea stiller op til kampvalg om næstformandsposten, hvor Hanne trækker sig af helbredsmæssige årsager.

  1. Konstituering af bestyrelsen. Cornelius blev valgt som formand og Lea som næstformand. Knud fortsætter som kasser.
  2. Eventuelt. Næste møde – onsdag den 8. december 2021, klokken 16.00.

a) Crownfunding – Hanne fremlægger køkkenprojekt, gennem crownfunding, dette forslag gennemarbejdes sammen med Lea og fremlægges på næste bestyrelsesmøde.

b) Knud – fortæller om en gammel konflikt i SPOR. Knud fortæller om kun økologisk mad for offentlige midler… Et LAP medlem har givet nøgle til sin søn og han har sovet her. Lene har skrevet en FB-opdatering og har inviteret til en VP-dag, men uden at spørge andre i bestyrelsen… Det besluttes at VP-dagen skal aflyses.

c) Troels vil gerne lave varm mad til bestyrelsesmøde i januar 2022.

d) Forslag til renovering af køkken gennem indsamlinger. Formand er sygemeldt og ikke til stede.

e) Retningslinjerne for bank og bilag genopfriskes. Penge fra Trygfonden er i proces med at blive overført, hvor ca. halvdelen er bogført. PUF midler fremgår endnu ikke af regnskabet eller er bogført.

f) Som tidligere formand har Cornelius tegningsretten til banken. Fremover skal formand og kasserer vise gyldigt pas og sundhedskort til banken for tegningsretten.

g) Udbetaling af bilag godkendes af kasserer og formand inden for 1 uge før disse sendes til Odense, der udbetaler fra kontoen og noterer udgifterne. Dette vedtages.

h) Vi vil gerne holde åbent hus med husvært ugentligt. Dette vil Lea være tovholder for samt ungerepræsentant i bestyrelsen. Dette vedtages.

i) Køleskabet tømmes og renses hver fredag kl. 14 af tilstedeværende LAP medlemmer i huset. Dette vedtages.

j) Da foreningen går ind for økologi, vil der fremtidigt købes økologisk. Dette betales vis §18 midler.

k) En husorden hænges op i lokalerne. Det er ikke tilladt at sove på stedet. Hanne C laver et forslag til dette.

l) Da der er blevet slået egenrådige Facebook opslag op angående en VP-dag og sendt personlige mails rundt der ikke vedkommer den interne mailingliste, skal der i LAP KBH/FRB være konsekvenser ved negativ brug af medier og justeres i forhold til hvordan mailskikken er.

m) Alle kan lægge kulturelle opslag op, men med respekt og demokrati for øje. Personlige konflikter og uoverensstemmelser skal holdes uden for LAP KBH/FRB-regi samt ordnes de involverede parter imellem eventuelt gennem konflikthåndtering, supervision og mægling af uvildig person, muligheder undersøges af Cornelius og Lea.

n) Ønske om refundering af taxaomkostninger til og fra arrangementer i LAP KBH/FRB kan søges via fonde gennem Dansk Handikap Union, dette vil Hanne C undersøge.

o) Bestyrelsen arbejder for demokratiske processer, konfliktløsning

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.