Referat af LAP KBH´s bestyrelsesmøde den 8. december 2021

Deltagere: Cornelius, Henrik, Knud, Mette, Lene, Hanne, Lea.

1. Velkomst ved formand
2. Valg af dirigent og referent – dirigent Hanne og referent Cornelius.
3. Godkendelse af referat

Referat af onsdag den 3. november – Godkendt

Der blev talt om nogle mangler i referatet og et principiel spørgsmål om oprettelse af banken. Det er
forpersonen/formanden og kasseren der har tegningsretten.

Vi diskuterede om der blev aftalt EDB indkøb, vi blev enige om at man på mødet havde aftalt et indkøb om PC til Mette W.

Referat af onsdag den 24. november – Godkendt

I punkt 3. Det er forkert at man ikke har referat fra sidste møde, P.S. det var fremsendt.

8.b) Knud om VP-dag, den blev udskudt på grund af, at hele bestyrelsen skal ind over en sådan beslutning.
Det er ikke aflyst men udskudt.
8. d) Udgår.
8. g) Der er siden oprettet en mail alias der hedder refusion@lap-kbh.dk, hvor man kan få godkendt at
sende sine bilag, men man skal selv sende videre til lap@lap.dk.
8. f) Fremover skal forpersonen og kassereren vise kopier af gyldigt pas og sundhedskort.
8. r) Punktet udgår – grunden misforståelse.

4. Godkendelse af dagsorden
En kortere dagsorden blev vedtaget
5. Mailskik – lukket punkt
Man holder mails indenfor vores forening kun.
Der læses op af tryghedsaftalen og mails.
Vi fik en undskyldning, men senderen ”står ved det”.
Der læses videre op af mails.
Afstemning om tænkepause grundet brud på mailskik…
Vi blev enige om en tænkepause på tre måneder, grundet mail skik brud. Med
afstemning 3/2 for tænkepause, fra den 8. december til 8. marts. Konfliktmægling undtagen…
6. Økonomi:
a) Fundraising af køkken
Hanne Carlsen orienterer om køkkenprojektet – Man vedtog at der må indsamles penge på boomerang og
Facebook, Hanne og Lea. Spørgsmålet om fragt til projektet blev udskudt…
b) §18 – svar fra KK – Udsat til næste møde
c) Taxa refusion – Udsat til næste møde
d) Husorden – Udsat til møde
7. Eventuelt – næste møde onsdag den 26. januar. Klokken 16.00

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.