Kære medlem

Du er hermed indkaldt til LAP København og Frederiksbergs ordinære generalforsamling onsdag den 16. maj kl. 17.30 på Vesterbrogade 103, 1. sal 1620 KBH V.

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af referent og dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Formandens beretning.
4. Foreningens regnskab og budget for det kommende år.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af revisor og af revisor suppleant.
8. Evt.

Der er mad kl. 17.00 og løbende kaffe/the til mødet og tilmelding til mad er nødvendigt af hensyn til indkøb!
Sidste frist for indkommende forslag er onsdag d. 9.maj, forslag og tilmelding til mad kan indsendes til generalforsamling@lap-kbh.dk – så kommer det dirigenten sikkert i hænde.
Vedtægter kan findes på vores hjemmeside – lap-kbh.dk

På vegne af bestyrelsen

Cornelius Christiansen

LAP København og Frederiksbergs vedtægter