På vendepunkter 2 arbejder vi især med livets relationer.

Deltagelse er gratis og er en fortsættelse af vendepunkter 1.

Det er muligt at deltage på vendepunkter 2, med en god basisviden om recovery – uden at have taget 1´eren først.

 Vi tager udgangspunkt i velvære værktøjs kassen med temaerne:

 • Personlige styrker
 • livsværdier
 • positiv og negativ stress
 • personlige rettigheder
 • stigmatisering, grænser
 • sociale relationer
 • personligt netværk
 • selvomsorg
 • håb og empowerment

 

Kurset er for dig der er klar til:

 • At møde op en gang ugentligt i 3 timer, hvor man arbejder med sig selv
 • At indgå i en gruppe, hvor man deler egne erfaringer
 • Accepterer hinandens forskelligheder og individuelle behov
 • At turde se på de problematikker der gør sig gældende i ens eget liv
 • At kunne rumme andre, når de både har det svært eller god
 • At træne i sin hverdag hjemme, på de emner vi arbejder med på