Målsætninger 2019

64

Kære LAP medlem

I 2019 vil vi planlægge fremtiden for LAP København og Frederiksberg . Derfor vil vi 2019 have fokus på sociale arrangementer og medlemsudvikling.

Vi vil afholde sociale arrangementer, hvor man kan netværke med ligesindede. Eksempelvis med sammenkomster, der har fokus på at mingle.

Politisk set er det vigtigt for LAP at det er medlemmerne – der selv øver indflydelse på deres hverdag! Vi vil afholde 4 medlemsmøder med emnet, hvordan man kan italesætte egne behov og ønsker på foreningsbasis.

Vi vil også samarbejde regionalt om et sommer event hvor alle medlemmer af LAP region H kan mødes og tale sammen om deres erfaringer i foreningen og hvordan de vil udvikle LAP fremover.