[weglot_switcher]

Date

20 sep 2016
Expired!

Time

16:00 - 21:00

Fællesrådets repræsentantskabsmøde

Hvem kan deltage:

  • Hver medlemsforening udpeger et medlem, som er stemmeberettiget, til repræ­sentantskabet (Vedtægterne § 9, stk 2). Repræsentantskabet er beslutningsdygtig, når halvdelen af repræsentantskabsmedlemmerne er til stede (§10)

  • Hver medlemsforening kan herudover sende en suppleant (Vedtægterne § 11). Suppleanten kan stemme på repræsentantens vegne ved dennes forfald.

  • Hver medlemsforening kan sende yderligere et antal andre medlemmer til deltagelse i repræsentantskabsmødet (vedtægterne § 14).

Foreløbig udkast til dagsorden: – Endelig dagsorden udsendes senest 6. september

Kl. 16.00 – 16.30: Kaffe og registrering

Kl. 16.30 – 18.00: Interessevaretagelse – hvordan får vi indflydelse:

  • Beslutning om fornyet rekruttering til de lokale dialogfora og om æn­dring af rekrutteringsansvar, samt målsætning, indhold, møde- og fremmøde­stabilitet og kvalificering. Vi mangler omkrig 20-30 stabile repræsentanter.

  • Tilbagemeldinger fra hver medlems-landsforening (incl deres lokale og regionale medlemsoprganistioner) om de vil og kan rekruttere repræsen­tanter til de lokale dialogfora.

  • Drøftelse af og beslutning om konsekvenser af overnævnte for arbejdet i Dialog Ledelse og Dialog med Psykiatriudvalget – herunder hvordan får vi indflydelse, hvis Fællesrådet ikke eksisterer?

Kl. 18 serveres en let anretning.

Pris 50 kr. pr. person. Medbring selv eventuel specialkost.

Kl. 18.30- 20.00: 10-års kvalitetstjek af Fællesrådets vedtægter

  • Drøftelse og principbeslutning om en fælles forståelse om Fællesrådet mål og opgaver og dertil hørende vedtægter. Hvilke af de forslag til vedtægtesæn­dringer, medlemsorganisationerne har fremsendt, skal bestyrelsen arbejde videre med til næste generalforsamling? Kan og vil bestyrelsen det?

Kl. 20.00-21.00: Opsummering, samt beslutning om eventuel ekstraordinær generalforsamling og næste repræsentantskabsmøde.

The event is finished.

Discussion about this mec-events

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.