Date

20 sep 2016
Expired!

Time

16:00 - 21:00

Fællesrådets repræsentantskabsmøde

Hvem kan deltage:

  • Hver medlemsforening udpeger et medlem, som er stemmeberettiget, til repræ­sentantskabet (Vedtægterne § 9, stk 2). Repræsentantskabet er beslutningsdygtig, når halvdelen af repræsentantskabsmedlemmerne er til stede (§10)

  • Hver medlemsforening kan herudover sende en suppleant (Vedtægterne § 11). Suppleanten kan stemme på repræsentantens vegne ved dennes forfald.

  • Hver medlemsforening kan sende yderligere et antal andre medlemmer til deltagelse i repræsentantskabsmødet (vedtægterne § 14).

Foreløbig udkast til dagsorden: – Endelig dagsorden udsendes senest 6. september

Kl. 16.00 – 16.30: Kaffe og registrering

Kl. 16.30 – 18.00: Interessevaretagelse – hvordan får vi indflydelse:

  • Beslutning om fornyet rekruttering til de lokale dialogfora og om æn­dring af rekrutteringsansvar, samt målsætning, indhold, møde- og fremmøde­stabilitet og kvalificering. Vi mangler omkrig 20-30 stabile repræsentanter.

  • Tilbagemeldinger fra hver medlems-landsforening (incl deres lokale og regionale medlemsoprganistioner) om de vil og kan rekruttere repræsen­tanter til de lokale dialogfora.

  • Drøftelse af og beslutning om konsekvenser af overnævnte for arbejdet i Dialog Ledelse og Dialog med Psykiatriudvalget – herunder hvordan får vi indflydelse, hvis Fællesrådet ikke eksisterer?

Kl. 18 serveres en let anretning.

Pris 50 kr. pr. person. Medbring selv eventuel specialkost.

Kl. 18.30- 20.00: 10-års kvalitetstjek af Fællesrådets vedtægter

  • Drøftelse og principbeslutning om en fælles forståelse om Fællesrådet mål og opgaver og dertil hørende vedtægter. Hvilke af de forslag til vedtægtesæn­dringer, medlemsorganisationerne har fremsendt, skal bestyrelsen arbejde videre med til næste generalforsamling? Kan og vil bestyrelsen det?

Kl. 20.00-21.00: Opsummering, samt beslutning om eventuel ekstraordinær generalforsamling og næste repræsentantskabsmøde.

The event is finished.

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.