Indlæg

Om LAP København og Frederiksberg

"Vi har valid viden om, hvad der virker og hvor skoen trykker." Der har aldrig været så stort et behov for en ”brugerstyret forening”, som nu på psykiatriområdet. Vi arbejder ud fra devisen ” intet om os, uden os”. Vi har lagt krop og sjæl til, så vi har førstehåndsoplevelser om behandlingsindsatsen. Hvem er LAP København og Frederiksberg – ”Intet om os uden os”? Vores mål er, at forbedre forholdene for dem, der har eller har haft oplevelser med psykiatribrugerrollen. Vi består kun af tidligere eller nuværende psykiatribrugere og det er væsentligt at gentage, netop for at understrege hvilken hjertesag vi har på sinde. Vi – psykiatribrugere – er også borgere i samfundet, så derfor tilkendegiver vi også vores holdninger i samfundet, da vi jo – som alle andre – er en del af demokratiet. Vi er helt uafhængige af det etablerede psykiatriske system, så vi kan komme frem med en berettiget kritik, som er nødvendig for at lige mennesker med forskellige behov kan få den hjælp de har brug for at komme sig. Vi er ikke imod de initiativer som tjener sindslidendes interesser – men vi er interesserede i at få den optimale effekt af den respektive behandling. Som udgangspunkt mener vi den enkelte selv må afgøre, hvilke behandlingstilbud og tilgange, som kan trække i den rigtige retning – mod et bedre liv. At den enkelte tager ansvar for sin recovery: Den største koncentration af mennesker med sindslidelser i Danmark findes i Hovedstadsområdet. LAP kan tage et mere aktivt standpunkt ved at være talerør for disse mennesker. LAP var [...]

Recovery Dialoger

Recovery dialoger   1. INTRO (onsdag d. 2. MAJ KL. 13-16) - Introduktion til recoverybegrebet, empowerment, grounding, psykisk sundhed, håb, menneskesyn, tryghedsaftale m.m.   2. VELVÆRE VÆRKTØJSKASSEN (onsdag d. 9. MAJ KL. 13-16) - Vi snakker om hvordan man laver sin egen individuelle velvære værktøjskasse til at fremme sit fysiske og psykiske velvære i hverdagen.   3. PSYKIATRI, HVAD ER DET? (onsdag d. 16. MAJ KL. 13-16) - Vi snakker om hvilken størrelse psykiatrien er og hvem der har retten til definition af psykiske ubalancer —psykolog, psykiater præst eller folk selv? Bl.a. med intro til åben dialog.   4. NORMALITET— EKSISTERER DET? (onsdag d. 23. MAJ KL. 13-16) - Vi snakker om: Hvad er sundt og hvad er sygeligt, normalitet for den enkeltes selvforståelse, selvstigma, diskrimination, det at være borger i samfundet m.m.   5. RELATIONER (onsdag d. 30. MAJ KL. 13-16) - Hvilke roller spiller du i dine relationer - Offer eller sejrherre, selværd og selvbillede m.m.   6. SKYLD OG SKAM (onsdag d. 6. JUNI KL. 13-16) - Unødig skyld og skam er ofte medvirkende til psykiske udfordringer — Herunder senfølger, misbrug, selvmedicinering m.m.   7. PSYKIATRIBRUGERNES RETTIGHEDER (onsdag d. 13. JUNI KL. 13-16) - Psykiatribrugeres personlige rettigheder - retssikkerhed- hvad den nye Konvention for handikappede evt. kan betyde for os.   TILMELDING OG INFORMATION: Ved tilmelding eller spørgsmål til kursusdagene. Kan du ringe til på Tlf. 33 26 16 23 (onsdag kl. 11-14). Ved tilmelding må du gerne oplyse dit navn og angive hvilket dialogkursus du gerne vil deltage i. Du kan også skrive en e-mail til info@vendepunkter.dk

Bliv frivillig i LAP København og Frederiksberg

Om LAP København: LAP København og Frederiksberg er lokalforeningen, under Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere. Vi er en brugerdrevet medlemsforening, som tilbyder netværksskabende, oplysende og politiske aktiviteter med bruger-til-bruger fokus. LAP København er brugerdrevet og vi har alle egen erfaring med psykiske lidelser. Hvad søger vi? Vi søger frivillige til at bidrage til LAP København i form af hjælp til aktiviteter, løbende praktisk hjælp, udvikling af nye tiltag el.lign. Vi er åbne over for, hvilke arbejdsopgaver du har lyst til at bidrage med. Hvad får du ud af det? Ud over muligheden for at hjælpe andre psykiatribrugere gennem en positiv udvikling, bliver du en del af et dynamisk socialt fællesskab med fokus på bruger-til-brugerstyret personlig udvikling. Du får desuden en masse gode oplevelser og nye venner og samt erfaring til CV'et. Hvem kan søge? Alle er velkomne. Det er en fordel hvis du har egen erfaring med det psykiatriske system. Psykiatrierfaringer er en del af vores fælles referenceramme, men derudover ligger vores fokus på almindelige aktiviteter, der har fællesskab og livsglæde i fokus. Kan du se dig selv i ovenstående beskrivelse, og har du lyst og overskud til at bidrage til LAP Københavns arbejde, så send os en besked via kontor@lap-kbh.dk og fortæl lidt om dig selv. Vi glæder os til at høre fra dig! Se også... http://frivilligjob.jobbank.dk/job/86227/landsforeningen/vi-soeger-frivillige-til-brugerstyret

Minoriteternes Grundlovsdag

LAP København og Frederiksberg mødte op på denne dejlige solskins dag i fristaden Christiania hvor minoriteternes grundlovsdag blev afholdt på pladsen foran den grå hal. Der var en god stemning og repræsentanter fra både Landsforeningen Lediges Vilkår (LLV), HUS FORBI, SAND og et bredt udsnit af andre foreninger og grupper der fungerer som talerør for udsatte grupper. »Minoriteternes Grundlovsdag har alle årene haft fokus på folkeretten som den er tænkt ind i den danske grundlov, og som den misligholdes i den virkelige verden« lyder beskrivelsen fra arrangørerne. Vi må ialt have været 150-200 fremmødte deltagere samt en del forbipasserende der var besøgende på fristaden af andre grunde men alligevel lige kiggede nysgerrigt forbi en stund. Der var mange talere på scenen i løbet af eftermiddagen. Hovedtalerne var skuespilleren Flemming Jensen og den nyligt udtrådte SF folketings politiker Özlem Cekic. Flemming Jensen åbnede med en sjov og oplagt tale med udgangspunkt i hans egne oplevelser som tilflytter til grønland. Talens budskab om at møde fremmede med tillid og imødekommenhed fremfor skepsis og kontrol kan man jo kun være enig i. Özlem Cekic tale handlede først og fremmest om nødvendigheden af dialog og om hvor vigtigt det er at kunne samtale med folk man ikke er enige med. ”Gå ud og tal med folk. Også dem fra højrefløjen! Det er nemt at mødes med sine venner fredag aften, men det kræver mod at ville tale med – og lytte til – dem, man er uenig med,” Vores egen kære Boliana var oppe og tale om en række sager der sammen er bevægegrund [...]