Indlæg

Psykiatriaftalen fra Region H

Region H fritager psykiatrien fra besparelser! Man har også blandt et skærpet fokus på unge / debuterende indsaten, med hurtig udredning. Regionen vil også fortsætte med nedbringelsen af tvang!!! Se linket for mere info! https://www.regionh.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-og-nyheder/Sider/Politikere-i-Region-Hovedstaden-B%C3%B8rn-med-psykisk-sygdom-skal-hj%C3%A6lpes-tidligere-og-hurtigere.aspx#comments

Om LAP København og Frederiksberg

"Vi har valid viden om, hvad der virker og hvor skoen trykker." Der har aldrig været så stort et behov for en ”brugerstyret forening”, som nu på psykiatriområdet. Vi arbejder ud fra devisen ” intet om os, uden os”. Vi har lagt krop og sjæl til, så vi har førstehåndsoplevelser om behandlingsindsatsen. Hvem er LAP København og Frederiksberg – ”Intet om os uden os”? Vores mål er, at forbedre forholdene for dem, der har eller har haft oplevelser med psykiatribrugerrollen. [...]

Minoriteternes Grundlovsdag

LAP København og Frederiksberg mødte op på denne dejlige solskins dag i fristaden Christiania hvor minoriteternes grundlovsdag blev afholdt på pladsen foran den grå hal. Der var en god stemning og repræsentanter fra både Landsforeningen Lediges Vilkår (LLV), HUS FORBI, SAND og et bredt udsnit af andre foreninger og grupper der fungerer som talerør for udsatte grupper. »Minoriteternes Grundlovsdag har alle årene haft fokus på folkeretten som den er tænkt ind i den danske grundlov, og som den misligholdes [...]