Handlingsprogram for LAP 2018 – 2019

 

Kære alle

Med 20 års jubilæum og landsmøde på vej er jeg blevet spurgt hvilke holdninger LAP København egentligt har?

Jeg tænker derfor først og fremmest på hvad vi efter mange drøftelser og diskussioner er blevet enige om. Fra sidste LAP landsmøde, foråret 2018, blev vi enige om følgende:

I det kommende år vil vi i LAP især arbejde med at:

  • ”Rettigheder”: arbejde for at forbedre retssikkerheden for borgere med et psyko-socialt handicap, herunder værgemål.
  • ”Inspirationsbogen”: udarbejde et anvendeligt materiale til at opstarte brugerstyrede væresteder, især med vægt på myndigheders rolle – regler og love – som modvægt til de kommunale væresteder.
  • ”Personlig medicintilpasning”: skabe debat om nedtrapning af medicin, og fremme en bredest mulig udvikling på området.
  • ”Nada akupunktur”: arbejde for at få Nada akupunktur godkendt som behandlingsform af sundhedsstyrelsen. Dertil skal Lap arbejde for at gøre Nada akupunktur tilgængelig for flest mulige brugere.
  • ”Psykiatrisk havarikommission”: arbejde for en havarikommission hvor man får klarlagt hvad der sker i de sager der angår psykiatrien, hvor tingene ender tragisk.
  • ”Savnets fortællinger”: undersøge hvordan en indlæggelse indvirker på de sociale relationer, og hvordan det opleves i dagligdagen for brugerne.
  • ”Refugier”: etablering af blivende refugier.
  • Tænder til alle socialt udsatte.
  • Landsforeningen skal optimere arbejdet i lokalforeninger, og i de kollektive medlemmer.
  • Landsforeningen fokuserer på kulturforandringer i psykiatrien/psykosocial indsats med konfliktdæmpende tiltag. Sikrer høj etik og resonans mellem brug og behandler bland andet via øget ansættelse af Peers.

Jeg tænker især medicin tilpasning, nada og tænder har jeg oplevet et øget fokus på… Fordi vi har fra LAPKBH deltaget i aktiviteter der er relevante for dette.

Hvordan mon 2019 ‘s handleprogram vil udvikle sig og mon det er noget der vil blive taget med, når LAP tager til Folkemøde?