Rettigheds Café

Vi har brug for dig til at deltage i vores kommende rettigheds café!

Her får du mulighed for at tage diverse juridiske problematikker op, som du end måtte have. Vores faglige team består af en socialrådgiver der frivilligt giver sparring og uformel hjælp til netop dine spørgsmål. Rettigheds caféen vil foregå i LAP København og Frederiksbergs lokaler på Vesterbrogade 103, 1. sal, Vesterbro.

Rettigheds Cafén foregår som et hold, hvor du er med til at sætte dagsorden under guidening af vores erfarne og kompetente tovholdere. På nuværende tidspunkt er opstart ukendt… Skulle Rettighedsgruppen have vakt din interesse eller ønsker du at vide mere om gruppen skriv da endelig til cafe@lap-kbh.dk. For at Rettigheds Caféen kan komme i værk kræves der som minimum 8 deltagelere.

Tilmelding: Tilmelding er påkrævet grundet Covid-19, og deltagelse kun mulig, med et bekræftet svar på tilmelding fra LAP København og Frederiksberg. Man kan skrive til cafe@lap-kbh.dk.

Forsamlingsforbudet under COVID-19

Forsamlingsforbudet under COVID-19

Kære alle

Vi er nød til at erkende at COVID-19 er en frygtelig sygdom der ikke bare forsvinder foreløbigt, som vores forening er ramt af, at vi ikke kan lave aktiviteter på sædvanlig vis. Derfor må vi udvise forsigtighed!

Her er der en konkret vejledning fra Københavns kommune om hvordan man skal forholde sig som forening under denne epidemi:

9 Forsamlingsforbud

9.1 Skal vi undgå mere end 10 borgere samlet på én gang på visiterede tilbud og tilbud hvor der visiteres på stedet?

Gennem Socialministeriets hjemmeside samt ved mundtlig vejledning fra Styrelsen for Patientsikkerheds hotline har Socialforvaltningen fået oplyst, at visiterede tilbud og tilbud, hvor der visiteres på stedet, i udgangspunktet ikke er omfattet af forsamlingsforbuddet på mere end 10 personer. Tilbuddene skal dog søge at indrette hverdagen og aktiviteterne for borgerne sådan, at man -så vidt det er muligt -undgår at samle for mange ad gangen.

Det kan f.eks. være nødvendigt at spise sammen i mindre grupper eller at dele aktiviteterne op, for at undgå smittespredning. Samtidig er det vigtigt at huske på de generelle råd om håndhygiejne og at holde afstand. Herudover er det vigtigt, at der tages hånd om borgerne i den aktuelle situation, hvor de mange nye regler og restriktioner kan skabe utryghed for sårbare grupper som f.eks. børn og unge.

Tilbud, hvor borgeren møder op uden visitation, vil på grund af forsamlingsforbuddet skulle sørge for, at der ikke er mere end 10 personer samlet ad gangen. Samtidig skal sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger iagttages. I de tilfælde, hvor man fx ikke kan indrette sig sådan, at forbuddet kan efterkommes, og man må skalere ned på tilbuddet eller helt må lukke, er det kommunens ansvar at finde alternative løsninger.

9 Relationsarbejde med de meget udsatte borgere skal fortsættes så vidt muligt, gennem telefon, sms og andet opsøgende arbejde.

qa_til_civilsamfund_2.april_2020_kl_12

https://www.kk.dk/social-coronainfo

Man kan også finde nyttig info om Corona på:

https://politi.dk/corona/

 

Overblik over hvad der er sket – 2019 til 2020

Overblik over hvad der er sket – 2019 til 2020

Kære besøgende

Her får i et overblik over hvad der er sket, siden vi sidst afholdt en ordinær generalforsamling 2019 i april måned, er der sket en del i LAP København og Frederiksberg.

Det er ment for at oplyse og afklare en række emner, om vores forening. Jeg vil skrive om vores fortalervirksomhed, vores medlemspleje og om fremtidig kommunikation.

Vores repræsentations arbejde for udsatte i hovedstaden:

Meget af den gode indflydelse for os, som brugerbevægelse – kommer ved at deltage i beslutninger i Regionen H. Det er her arbejdet med at lave behandlingspsykiatri, dagtilbud eller sengepladser bestemmes. Det vil sige fra nyttige samtaler med brugere til ufrivillig tvunget behandling af personer. Den er ledet både af psykiatriledelsen, administration der består af læger og økonomer samt sundhedsudvalgets psykiatripolitikere.

Måden vi kan leve op til “intet om os uden os” er med det psykiatriske fællesråd, som giver os adgang til et seriøst arbejde, sammen med de andre sygdomsbekæmpende foreninger på dette område. Vi søger at kunne hjælpe brugerne af psykiatriens tilbud.

Når det så er sagt, mener jeg, at der er en forøgelse af tvang måske grundet underbemanding, i Region H psykiatri. Det er en forkert måde at “behandle” mennesker med en sygdom på. Det er simpelthen en prioriterings-debat, hvor psykiatribrugeren er på den forkerte side af pengene. Det er budget-tænkning og et tab for alle partnere involveret.

Der er også det kommunale arbejde. Socialforvaltningen skal ikke spare på socialpsykiatrien. Værestederne er hårdt ramt og kan ikke få tilbudene til at løbe rundt. Man opretter bosteder langt væk fra byen, f.eks projektet: Nykøbing Sjælland. Her vil man bygge et stort bosted for Københavnere langt væk fra byen.

Dette er en skævvridning af samfundet, hvor den svageste må bukke under.

Overordnet set er vi en NGO som bekæmper sygdom, overgreb og tortur. Vi vil have gode sociale forhold. Handicap-konventionen skal håndhæves, fordi vi også er mennesker. Vi har også retten til det gode liv.

Se dette link for mere info om vores grundtanke: Et psykiatrisk handikapperspektiv – af Mary O’Hagan.

Aktiviteter som LAP København og Frederiksberg har afholdt i 2019/2020:

  • Over sommeren har der været faste ugentlige NADA-dage, hver torsdag eftermiddag med Katrine og NADA-gruppen. Hvor man har haft deltagere der fik NADA. En metode som anvendes til “at finde ro”. Der er meditativmusik, te og frugt.
  • Vi har haft en jobsøgnings-gruppe i vores lokaler og der er i den sammenhæng blevet sagt, at det er svært at skulle leve af kontanthjælp for psykisk sårbare mennesker!
  • Der har været et demokratioplæg op til valget, som opfordrede udsatte til at bruge stemmeretten for at opnå indflydelse på den politik, der påvirker deres hverdag. Der er mange udsatte vælgere, men vi er ikke så godt repræsenteret – hvor mange udsatte bliver medlemmer af folketinget, sammenlignet med antallet af udsatte stemmeberettigede?
  • Vi har afholdt arrangementet “få styr på dit rod” med Kamilla Sommer, som var velbesøgt. Vi satser på et kursusforløb med dette tema i 2020.
  • Vi har haft besøg af blandt andet Jørn Eriksen fra Psykovision, som kom med 10 brasilianske psykologer, der gerne ville høre om vores arbejde i LAP med vendepunkter recovery-kurser.
  • Formand Tina kom helt fra Køge og hun gav et godt foredrag med udgangspunkt i hendes eget forløb. Hun brugte virkemidler som musik og tekst, for at tydeliggøre hendes egen fortælling.
  • Der har været mulighed for at udfolde sig kreativt i vores lokaler. Vi har ved en række anledninger haft nogle fremmødte. Der var mange tilkendegivelser om interesse til denne aktivitet.
  • LAP ungdom har lavet en række sammenkomster i løbet af 2019. De virker glade for fællesskabet. Lau har løbende besøgt aktivitetssteder med mere for at samle denne gruppe. LAP Ungdom afsluttede året med en velbesøgt julefrokost.
  • lap-net.dk er en online aktivitet for alle psykisk sårbare. Den har altid åbent, maskine som den er. Her er der en chat hvor man kan snakke og skrive tråde.
  • Vi har været repræsenteret med en stand ved blandt andet på psykiatritopmødet, Sindets dag i Cinemateket, demonstration ved Christiansborg, samt ved minoriteternes grundlovsdag på fristaden – Christiania. Vi udbredte kendskabet til foreningen.
  • Der har været udført besøgsordning besøg på psykiatriske hospitaler for mennesker der har kontaktet os.
  • Der har været en ordinær generalforsamling og cirka 10 bestyrelsesmøder, hvor vi diskuterer foreningens bedste.
  • Vendepunkter er kursus-forløb, hvor man mødes som en fast gruppe deltagere 12 gange af 3 timers varighed. Vi har hjemmesiden vendepunkter.dk. Vendepunkter har afholdt et VP2 hold og et VP Ung.

I 2020 skal der være en sommerfest for medlemmerne og en julefrokost. Vi taler også om brætspilsaftener, samt mulige kommende ud af huset-begivenheder.

Vores gode budskab skal ud!

Ikke alle kender til vor selskabelige oase. Selv medlemmer igennem længere tid er i tvivl om hvilke tiltag, der findes her i hovedstaden med LAP. Vi må være mere synlige!

Den måde vi informerer om vores aktiviteter, indebærer normalt vores facebook-side under punktet begivenheder og på vores egen hjemmeside under aktiviteter eller kalender for lap-kbh.dk

Vi skriver også periodisk ud til medlemmerne via post/e-mail med hjælp fra sekretariatet i Odense. Samt mailer materiale ud til væresteder…

Vi er i foreningen underbemandet, men arbejder på at nå alle henvendelser til tiden og vi har telefon: – 33 261 623. Her kan man ringe eller smide en SMS. Ellers kan man finde mere info – google er din ven :).

Minoriteternes Grundlovsdag

Minoriteternes Grundlovsdag

LAP København og Frederiksberg mødte op på denne dejlige solskins dag i fristaden Christiania hvor minoriteternes grundlovsdag blev afholdt på pladsen foran den grå hal.

Der var en god stemning og repræsentanter fra både Landsforeningen Lediges Vilkår (LLV), HUS FORBI, SAND og et bredt udsnit af andre foreninger og grupper der fungerer som talerør for udsatte grupper.

»Minoriteternes Grundlovsdag har alle årene haft fokus på folkeretten som den er tænkt ind i den danske grundlov, og som den misligholdes i den virkelige verden« lyder beskrivelsen fra arrangørerne.

received_1009033769174574

Vi må ialt have været 150-200 fremmødte deltagere samt en del forbipasserende der var besøgende på fristaden af andre grunde men alligevel lige kiggede nysgerrigt forbi en stund.

Der var mange talere på scenen i løbet af eftermiddagen. Hovedtalerne var skuespilleren Flemming Jensen og den nyligt udtrådte SF folketings politiker Özlem Cekic.

Flemming Jensen åbnede med en sjov og oplagt tale med udgangspunkt i hans egne oplevelser som tilflytter til grønland.

Talens budskab om at møde fremmede med tillid og imødekommenhed fremfor skepsis og kontrol kan man jo kun være enig i. Özlem Cekic tale handlede først og fremmest om nødvendigheden af dialog og om hvor vigtigt det er at kunne samtale med folk man ikke er enige med. ”Gå ud og tal med folk. Også dem fra højrefløjen!

Det er nemt at mødes med sine venner fredag aften, men det kræver mod at ville tale med – og lytte til – dem, man er uenig med,”

Vores egen kære Boliana var oppe og tale om en række sager der sammen er bevægegrund for protest imod forholdene hos brugere af psykiatrien eller bare udenfor systemet.

Det var alt i alt et godt og tætpakket program.

received_1009033802507904

Når flere foreninger med overlappende interesser er samlet til et arrangement som dette er det som bekendt en god lejlighed til at se hvad man evt kan netværke om.

Vi mødtes med “Jobcenters ofre i ressourceforløb” i deres bod. Vi hørte om den fælles problemstilling, hvor folk centrifugers i ressourceforløb med mere – uanset om de er arbejdsdygtige eller ej.

Vi blev enige om at se på at få arrangeret et fællesmøde/foredrag i LAPKBH, hvor man kan indrage arbejdsmarkeds gruppen og håber på samarbejde fremover om den fælles sag.

Vi fik også en god snak med “Landsforeningen Ligeværd” der specifikt kæmper for lige muligheder for børn, unge og voksne med funktionsmæssige vanskeligheder og særlige behov.

Desuden kom systemkritikeren Emil Bier forbi LAP bordet og virkede interesseret i at holde foredrag i LAPKBH.

Det var inspirerende at deltage og møde så mange engagerede mennesker der i forskellige grupperinger kæmper en sag mod det samme mål. “Minoriteterne er majoriteten” som det blev sagt fra scenen flere gange i løbet af dagen fra formand for Christianias kunstforening og konferencier Britta Lillesøe. Vi vender tilbage igen næste år.