Forsamlingsforbudet under COVID-19

 

Kære alle

Vi er nød til at erkende at COVID-19 er en frygtelig sygdom der ikke bare forsvinder foreløbigt, som vores forening er ramt af, at vi ikke kan lave aktiviteter på sædvanlig vis. Derfor må vi udvise forsigtighed!

Her er der en konkret vejledning fra Københavns kommune om hvordan man skal forholde sig som forening under denne epidemi:

9 Forsamlingsforbud

9.1 Skal vi undgå mere end 10 borgere samlet på én gang på visiterede tilbud og tilbud hvor der visiteres på stedet?

Gennem Socialministeriets hjemmeside samt ved mundtlig vejledning fra Styrelsen for Patientsikkerheds hotline har Socialforvaltningen fået oplyst, at visiterede tilbud og tilbud, hvor der visiteres på stedet, i udgangspunktet ikke er omfattet af forsamlingsforbuddet på mere end 10 personer. Tilbuddene skal dog søge at indrette hverdagen og aktiviteterne for borgerne sådan, at man -så vidt det er muligt -undgår at samle for mange ad gangen.

Det kan f.eks. være nødvendigt at spise sammen i mindre grupper eller at dele aktiviteterne op, for at undgå smittespredning. Samtidig er det vigtigt at huske på de generelle råd om håndhygiejne og at holde afstand. Herudover er det vigtigt, at der tages hånd om borgerne i den aktuelle situation, hvor de mange nye regler og restriktioner kan skabe utryghed for sårbare grupper som f.eks. børn og unge.

Tilbud, hvor borgeren møder op uden visitation, vil på grund af forsamlingsforbuddet skulle sørge for, at der ikke er mere end 10 personer samlet ad gangen. Samtidig skal sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger iagttages. I de tilfælde, hvor man fx ikke kan indrette sig sådan, at forbuddet kan efterkommes, og man må skalere ned på tilbuddet eller helt må lukke, er det kommunens ansvar at finde alternative løsninger.

9 Relationsarbejde med de meget udsatte borgere skal fortsættes så vidt muligt, gennem telefon, sms og andet opsøgende arbejde.

qa_til_civilsamfund_2.april_2020_kl_12

https://www.kk.dk/social-coronainfo

Man kan også finde nyttig info om Corona på:

https://politi.dk/corona/

Overblik over hvad der er sket – 2019 til 2020

Kære besøgende Her får i et overblik over hvad der er sket, siden vi sidst afholdt en ordinær generalforsamling 2019 i april måned, er der sket en del i LAP København og Frederiksberg. Det er ment for at oplyse og afklare en række emner, om vores forening. Jeg vil skrive om vores fortalervirksomhed, vores medlemspleje og om fremtidig kommunikation. Vores repræsentations arbejde for udsatte i hovedstaden: Meget af den gode indflydelse for os, som brugerbevægelse – kommer ved at deltage … Læs Mere

Minoriteternes Grundlovsdag

LAP København og Frederiksberg mødte op på denne dejlige solskins dag i fristaden Christiania hvor minoriteternes grundlovsdag blev afholdt på pladsen foran den grå hal. Der var en god stemning og repræsentanter fra både Landsforeningen Lediges Vilkår (LLV), HUS FORBI, SAND og et bredt udsnit af andre foreninger og grupper der fungerer som talerør for udsatte grupper. »Minoriteternes Grundlovsdag har alle årene haft fokus på folkeretten som den er tænkt ind i den danske grundlov, og som den misligholdes i … Læs Mere