Kære besøgende

Her får i et overblik over hvad der er sket, siden vi sidst afholdt en ordinær generalforsamling 2019 i april måned, er der sket en del i LAP København og Frederiksberg. Det er ment for at oplyse og afklare en række emner, om vores forening. Jeg vil skrive om vores fortalervirksomhed, vores medlemspleje og om fremtidig kommunikation.

Vores repræsentations arbejde for udsatte i hovedstaden: Meget af den gode indflydelse for os, som brugerbevægelse – kommer ved at deltage i beslutninger i Regionen H. Det er her arbejdet med at lave behandlingspsykiatri, dagtilbud eller sengepladser bestemmes. Det vil sige fra nyttige samtaler med brugere til ufrivillig tvunget behandling af personer. Den er ledet både af psykiatriledelsen, administration der består af læger og økonomer samt sundhedsudvalgets psykiatripolitikere. Måden vi kan leve op til “intet om os uden os” er med det psykiatriske fællesråd, som giver os adgang til et seriøst arbejde, sammen med de andre sygdomsbekæmpende foreninger på dette område. Vi søger at kunne hjælpe brugerne af psykiatriens tilbud. Når det så er sagt, mener jeg, at der er en forøgelse af tvang måske grundet underbemanding, i Region H psykiatri. Det er en forkert måde at “behandle” mennesker med en sygdom på. Det er simpelthen en prioriterings-debat, hvor psykiatribrugeren er på den forkerte side af pengene. Det er budget-tænkning og et tab for alle partnere involveret. Der er også det kommunale arbejde. Socialforvaltningen skal ikke spare på socialpsykiatrien. Værestederne er hårdt ramt og kan ikke få tilbudene til at løbe rundt. Man opretter bosteder langt væk fra byen, f.eks projektet: Nykøbing Sjælland. Her vil man bygge et stort bosted for Københavnere langt væk fra byen. Dette er en skævvridning af samfundet, hvor den svageste må bukke under. Overordnet set er vi en NGO som bekæmper sygdom, overgreb og tortur. Vi vil have gode sociale forhold. Handicap-konventionen skal håndhæves, fordi vi også er mennesker. Vi har også retten til det gode liv. Se dette link for mere info om vores grundtanke: Et psykiatrisk handikapperspektiv – af Mary O’Hagan. Aktiviteter som LAP København og Frederiksberg har afholdt i 2019/2020:

  • Over sommeren har der været faste ugentlige NADA-dage, hver torsdag eftermiddag med Katrine og NADA-gruppen. Hvor man har haft deltagere der fik NADA. En metode som anvendes til “at finde ro”. Der er meditativmusik, te og frugt.
  • Vi har haft en jobsøgnings-gruppe i vores lokaler og der er i den sammenhæng blevet sagt, at det er svært at skulle leve af kontanthjælp for psykisk sårbare mennesker!
  • Der har været et demokratioplæg op til valget, som opfordrede udsatte til at bruge stemmeretten for at opnå indflydelse på den politik, der påvirker deres hverdag. Der er mange udsatte vælgere, men vi er ikke så godt repræsenteret – hvor mange udsatte bliver medlemmer af folketinget, sammenlignet med antallet af udsatte stemmeberettigede?
  • Vi har afholdt arrangementet “få styr på dit rod” med Kamilla Sommer, som var velbesøgt. Vi satser på et kursusforløb med dette tema i 2020.
  • Vi har haft besøg af blandt andet Jørn Eriksen fra Psykovision, som kom med 10 brasilianske psykologer, der gerne ville høre om vores arbejde i LAP med vendepunkter recovery-kurser.
  • Formand Tina kom helt fra Køge og hun gav et godt foredrag med udgangspunkt i hendes eget forløb. Hun brugte virkemidler som musik og tekst, for at tydeliggøre hendes egen fortælling.
  • Der har været mulighed for at udfolde sig kreativt i vores lokaler. Vi har ved en række anledninger haft nogle fremmødte. Der var mange tilkendegivelser om interesse til denne aktivitet.
  • LAP ungdom har lavet en række sammenkomster i løbet af 2019. De virker glade for fællesskabet. Lau har løbende besøgt aktivitetssteder med mere for at samle denne gruppe. LAP Ungdom afsluttede året med en velbesøgt julefrokost.
  • lap-net.dk er en online aktivitet for alle psykisk sårbare. Den har altid åbent, maskine som den er. Her er der en chat hvor man kan snakke og skrive tråde.
  • Vi har været repræsenteret med en stand ved blandt andet på psykiatritopmødet, Sindets dag i Cinemateket, demonstration ved Christiansborg, samt ved minoriteternes grundlovsdag på fristaden – Christiania. Vi udbredte kendskabet til foreningen.
  • Der har været udført besøgsordning besøg på psykiatriske hospitaler for mennesker der har kontaktet os.
  • Der har været en ordinær generalforsamling og cirka 10 bestyrelsesmøder, hvor vi diskuterer foreningens bedste.
  • Vendepunkter er kursus-forløb, hvor man mødes som en fast gruppe deltagere 12 gange af 3 timers varighed. Vi har hjemmesiden vendepunkter.dk. Vendepunkter har afholdt et VP2 hold og et VP Ung.

I 2020 skal der være en sommerfest for medlemmerne og en julefrokost. Vi taler også om brætspilsaftener, samt mulige kommende ud af huset-begivenheder. Vores gode budskab skal ud! Ikke alle kender til vor selskabelige oase. Selv medlemmer igennem længere tid er i tvivl om hvilke tiltag, der findes her i hovedstaden med LAP. Vi må være mere synlige! Den måde vi informerer om vores aktiviteter, indebærer normalt vores facebook-side under punktet begivenheder og på vores egen hjemmeside under aktiviteter eller kalender for lap-kbh.dk Vi skriver også periodisk ud til medlemmerne via post/e-mail med hjælp fra sekretariatet i Odense. Samt mailer materiale ud til væresteder… Vi er i foreningen underbemandet, men arbejder på at nå alle henvendelser til tiden og vi har telefon: – 33 261 623. Her kan man ringe eller smide en SMS. Ellers kan man finde mere info – google er din ven :).