Frivillig i LAP?

Vores forenings hovedfunktion er fortalervirksomhed. Igennem denne fremmer vi budskaber for de svagestes forhold til meningsdannere, politikere og andre borgere i samfundet.

Vi er en brugerforening der vægter demokratiet højt! Så derfor har alle vores LAP medlemmer direkte indflydelse på hvilke emner – vi skal kæmpe for socialt og politisk.

Vi arbejder ivrigt med recoverystrategier, disse har vi skabt siden 2004 og vi arbejder naturligvis fortsat med denne fremgangmåde, som en aktivitet.

Vores forening har mange opgaver til en frivillig:

    • Åbent hus arrangementer – med grupper og foredrag. De der måtte være interesseret i dette, skal kunne bruge vores lokaler til foreningsarbejde og mødeaktivitet.

    • Kampagnearbejde – som at udarbejde materiale der kan runddeles til væresteder, bosteder med mere. I samarbejde med de mennesker eller grupper der findes i foreningen.

    • Kontaktopgaver – eksempelvis telefoni eller mails. Opsøgende kontakt til nye medlemmer eller mødeforberedledelser for aktiviteter der måtte være i huset.

Du kan rette henvendelse til os på – kontor@lap-kbh.dk